علوم سوم دبستان فصل اول

حجم فایل : 698.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا علوم سوم دبستان

فصل اول مراحل پژوهش علمی :
1-طرح سوال
2- جمع آوری اطلاعات
3-مرتب کردن اطلاعات ( از طریق رسم جدول برای اطلاعات )
4- تهیه گزارش نکته 1: هرپرسش باید بتواند مارا به جواب مسئله نزدیک کند و تعداد پرسش ها نیز باید مناسب باشد .
نکته 2 : جمع آوری اطلاعات شامل منابع و ابزار جمع آوری اطلاعات می باشد . همان طور که می دانیم منابع شامل رجوع به افرادی که می خواهیم درباره آن ها پژوهش کنیم و همچنین شامل رجوع به افرادمتخصص
می باشد .
پژوهشگر کسی است که ابتدا درباره یک موضوع به طرح پرسش می پردازد سپس اطلاعات لازم درباره آن موضوع را جمع آوری می کند و سپس اطلاعات بدست آمده را مرتب کرده و از آنها گزارش تهیه می کند . ما می توانیم سوال های خود را درمورد تغذیه از پزشک ، مربی بهداشت ، متخصص تغذیه بپرسیم . پژوهشگر کیست ؟ کسی است که ابتدا در باره یک موضوع به طرح پرسشی می پردازد سپس اطلاعات لازم درباره آن موضوع را جمع آوری می کند . چگونه می توانیم اطلاعاتمان را مرتب کنیم ؟ با کشیدن جدول برای یک تحقیق چه کار هایی باید انجام دهیم ؟ طرح پرسش – جمع آوری اطلاعات – مرتب کردن – نتیجه گیری کدام ماده غذایی توسط همه ی بچه ها مصرف می شود ؟

نان آب

آب پرتغال سبزی کدام یک از مراحل زیر بعد از آزمایش صورت می گیرد ؟

مشاهده فرضیه سازی

نتیجه گیری مطالعه اولین مرحله ی یک تحقیق علمی چیست ؟

فرضیه سازی طرح پرسش

مشاهده جمع آوری اطلاعات اگر ما بخواهیم اطلاعاتی درباره ی بهداشت بدانیم بهتر است از چه کسی سوال کنیم ؟

هم کلاسی پزشک

معلم پدر و مادر برای جمع آوری اطلاعات در مورد غذا از کدام یک از افراد زیر نمی توانیم کمک بگیریم ؟

پزشک متخصص تغذیه

مربی بهداشت هم کلاسی

پایان ...